טופס בקשה להנפקת תג חניה לנכה במקרים של החלפת רכב הוספת רכב

טופס בקשה להנפקת תג חניה לנכה במקרים של החלפת רכב הוספת רכב

על פי חוק חניה, התג הוא אישי ומוצמד לנכה.
על פי חוק, נכה רשאי לקבל תג אחד כאשר מעודכנים בו עד 2 מכוניות.
כל הנפקה של תג חדש מבטלת באופן מיידי את התג הקודם