טפסים חדשים לנוטריון משרד המשפטים

טפסים חדשים לנוטריון משרד המשפטים

תפקיד הנוטריון במערכת המשפט חשובה מאד ומדויקת . על מנת להפיק טפסים מעודכנים לנוטריון יש לבצע שימוש בטפסים לדוגמא לפי מטרת הטופס עליו חותם הנוטריון ללקוח. טפסים אלו כפופים לפי כל דין לתקנה 9(ב) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 . תקנה זו בחוק קובעת שנוסח אישור נוטריוני יהיה בהתאם לטפסים מוגדרים מראש . טפסים חדשים לנוטריון משרד המשפטים לנוחיותכם באתר הטפסים של ישראל טפסי נוטריון חדשים משרד המשפטים 2022

טפסים חדשים לנוטריון משרד המשפטים

טפסים חדשים לנוטריון משרד המשפטים

טופס אימות חתימה נוטריוני בעברית  מעודכן להורדה

אחת הפעולות הנפוצות של נוטריון הוא הקמת טופס אימות חתימה על מסמכים שונים. טופס זה אומנם קצר אך משרד המשפטים רואה לכך חשיבות רבה ולכן קיים טופס אימות חתימה נוטריוני בשלוש שפות עברית אנגלית וערבית .

הורדה והדפסה טפסים לנוטריון 2023/2022

להורדה טופס  אימות חתימה נוטריוני בעברית טופס  אימות חתימה נוטריוני בעברית 

מספר סידורי ……….. טופס מס' 1 אימות חתימה

אני החתום מטה ……………………………………… נוטריון בעל רישיון מספר ………………….. מאשר כי ביום …………………… ניצב/ה לפני במשרדי שבמען……………. / בכתובת …………………………. …………………………………………………………… מר/ת ……………………………………………….
0 המוכר/ת לי באופן אישי  0 שזהותו/ה הוכחה לי על פי תעודת זהות/ דרכון ……………… (שם המדינה) / תעודה ציבורית ………………….. מספר ……………………….. שהונפק/ה ביום ………………………..  ושוכנעתי כי הניצב/ת בפני הבין/ה הבנה מלאה את משמעות הפעולה וחתם /ה מרצונו /ה החופשי על המסמך המצורף והמסומן באות / מספר …………..  לראיה אני מאמת את חתימתו/ה של מר/ת …………………………… בחתימת ידי ובחותמי, היום …………………… שכר נוטריון……………. שקלים חדשים . חתימה  חותם הנוטריון

טופס אימות חתימה באנגלית לנוטריון AUTHENTICATION OF SIGNATURE

הטופס זהה בתוכן ובמהות לטופס אימות חתימה בעברית אך הוא בשפה עברית אך הוא נועד להקמה במידה והלקוח שובר אנגלית או המסמך מיועד לגוף דובר , לקבלת דרכון זר או לגוף מסחרי הפועל בשפה האנגלית. להורדה מהאתר טופס אימות חתימה באנגלית לנוטריונים  טופס אימות חתימה נוטריון בשפה האנגלית מעודכן

אימות חתימה טופס לנוטריון בערבית مصادقة على توقيع 

בישראל נפוץ גם טופס אימות חתימה נוטריוני בשפה הערבית הנקרא גם مصادقة على توقيع הטופס כתוב כולו בשפה הערבית ומיועד לאימות חתימה של אזרחים ערביים ולחתימה אצל נוטריון . להורדה מהאתר  مصادقة على توقيع טופס אימות חתימה בערבית לנוטריון

מה ההבדל בין עורך לנוטריון 

מדובר בשני תפקידים שונים לחלוטין . נוטריון זה מינוי של משרד המשפטים לבצע פעולות השמורות וייחודיות לנוטריון בלבד , שאינן בגדר סמכות של עורך דין, בין היתר יפוי כח נוטריוני , אימות יפוי כח נוטריוני , אישור תרגום נוטריוני , אישור טקסט נאמן למקור של מסמכים ציבוריים ממשלתיים , אימות צוואה נוטריוני על פי חוק הירושה ועוד .

שכר טרחה נוטריון אימות חתימה

משרד המשפטים קובע מדי שנה את עלות שכר טרחה נוטריון . באשר לפעולות הקשורות באימות חתימה להלן מחירון לשנת 2019 של משרד המשפטים :

  1. שכר טרחת נוטריון לטופס אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 167 שח
  2.  כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 66 שח
  3.  אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות 66 ש"ח
  4.   ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך , נוסף על האישור כאמור בפסקה(ג)  או בלעדיו, לכל העתק כאמור 66
  5.  היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד(ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3 (א)  בהתאם
    למספר המילים שבאותו המסמך