טופס בקשה לביטול רישום רכב  משרד התחבורה 

טופס בקשה לביטול רישום רכב  משרד התחבורה 

טופס בקשה לביטול רישום רכב  משרד התחבורה