טופס 867 ללקוחות כל הבנקים הפקת אישור ניכוי מס במקור מהכנסות

טופס 867 ללקוחות כל הבנקים הפקת אישור ניכוי מס במקור מהכנסות

אחד האישורים החשובים שיש להעביר לרשויות המס בישראל נקרא טופס 867. מה מדווח בו ? אישורים על המס שנוכה במקור בשנת המס 2021 בתחומי רווח והפסד בחשבון הבנק שלכם. האישור מונפק על ידי כל הבנקים בישראל. בכתבה זו נדריך אתכם כיצד להפיק את האישור להעבירו למייצג שלכם במס הכנסה. 

טופס 867 ללקוחות כל הבנקים

טופס 867 ללקוחות כל הבנקים

לאומי הפועלים מזרחי דיסקונט הבינלאומי כל הבנקים מנפיקים אישור באמצעות טופס 867

האישור, שנקרא טופס שמונה מאות שישים ושבע מכיל מידע בדבר אישור ניכוי מס במקור, הניתן לתקופה של עד 10 השנים האחרונות. הטופס מחולק לארבע יחידות מידע: 

  1. מבוא 867 – אישור על ניכוי מס על ריביות מתוכניות חיסכון ופיקדונות.
  2. אישור על ניכוי מס על רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה.- 867 א'
  3. השקעות לא סחירות מדווחות במסגרת 867 ב' – אישור על ניכוי מס על מכשירים פיננסיים לא סחירים.
  4. 867 ג' – אישור על ניכוי מס על דיבידנד וריבית מניירות ערך.

עוד באתר – חינם וללא תשלום איתור כספים אבודים חינם משרד האוצר החזרי מס דוח אשראי תעודת זהות בנקאית

איזה תחומי רווח או הפסד מוצגים בטופס שמנפיק הבנק שלך 

ריבית ורווחים אחרים מפיקדונות וחסכונות בבנק – שימו לב שיש לדווח על הרווח הריאלי לאור האינפלציה  
רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה וממכשירים פיננסיים לא סחירים  
דיבידנד וריבית מניירות ערך  
הכנסות מדמי השאלה 
רווחי נדל"ן הכנסות מקרן השקעות במקרקעין  
חלוקת רווחים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט  – שימו לב לרווחיות זו יש החזרי מס בגין הוצאות. 
רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה וממכשירים פיננסיים לא סחירים לחבר בני אדם  

איפה אפשר להדפיס טופס 867 רשות המיסים

בניגוד לעבר שבו היה צורך להתקשר לסניף הבנק שלנו, למצוא את הפקיד שמטפל בחשבונות ולהסביר לו איזה דוח אנחנו צריכים, היום מרבית הפעולות והדוחות הבנקאיים, כמו למשל תעודת זהות בנקאית, מופקים באופן דיגיטלי באמצעות מספר ערוצים. 

בבנק לאומי למשל, ניתן להפיק באתר, באפליקציית לאומי ובעמדות לאומי דיגיטל, או לקבלם בסניף בו מתנהל החשבון.

לקוחות בנק הפועלים יכולים להפיק את האישור באמצעות אחת הדרכים הבאות: אתר האינטרנט על ידי כניסה לחשבון הבנק או באמצעות האפליקציה של הפועלים. 

כמה עמלה עולה להפיק טופס למס הכנסה ?

האישור אינו כרוך בתשלום עמלה