טופס 856 להדפסה מס הכנסה או שידור מקוון

טופס 856 להדפסה מס הכנסה או שידור מקוון

באמצעות הטופס מדווח משלם למס הכנסה על רשימת הניכויים של מס במקור שבוצע על ידו. למעשה כל מי שבצע ניכוי מס במקור מחשבונית של ספק חייב בדיווח טופס 856 להדפסה מס הכנסה או שידור מקוון ואין קשר להגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים.

מתי אפשר להגיש דוח 856 באמצעות טופס ומתי חובה לבצע דיווח מקוון

הגשה ידנית של טופס מודפס עד 10 עובדים או מקבלי תשלום
העברת קובץ על מקבלי התשלום או העובדים.
העברת קובץ באמצעות הכספת (קבצים גדולים).
את הדיווח יש להגיש עד 30 באפריל בכל שנת מס

שידור דוח 856 למס הכנסה באמצעות

מערכת "שידור דוחות 126/856" נועדה לקלוט דיווח שנתי של טפסי 126/856 החל משנת 2007 ואילך, לא ניתן לשדר דוחות לשנים קודמות במערכת זו אלא נתוני תשלומים ומס במקור לשנה הנוכחית בלבד.

עדכונים לדוח 856 טופס לדוחות משנת 2020 ואילך.

הוספת סוג ניכוי "55" – סוג ניכוי עבור "משיכת מענק פרישה חייב במס לפי הנחיה"
שדה חדש סוג ניכוי "62" סוג ניכוי עבור " משיכה חייבת מקופ"ג לפי הנחיה".

החלפת נספח א בטופס 856

רשומה חודשית "80" לשנת 2017-2020 (במקום נספח א' לדוח 856 ) יש למלא את השדות בפרוט לפי חודשים כפי שצוין בשדה 6 ברשומה. דהיינו, רשומה לכל חודש למשל 01= ינואר 02=פברואר.
חובה לדווח רשומה לכל חודש (1-12), גם אם בחודש מסוים הדיווח הוא אפס. הקובץ ייקלט רק אם קיימות לו 12 רשומות 80 חודשיות לפחות.

איך מדווחים פנסיה חובה כניכוי במקור משכר עובד

החל ביום 1.1.08 חלה חובה על מעסיק (מכוח צו הרחבה להסכם קיבוצי לפנסיה חובה) להפריש לעובדו לפנסיה. שיעורי ההפרשות מדורגים כמצוין בטבלה להלן. הזכאות היא לעובד החל בחודש השישי לעבודתו;
לגבי עובד חדש שיש לו הסדר קודם תחילת ההפרשות לאחר שלושה חודשי עבודה רטרואקטיבית מהיום הראשון לעבודה. החובה היא להפרשות בגין שכר עד גובה השכר הממוצע במשק.
לעובד שיש לגביו הסדר פנסיה מטיב (מכוח הסכם עבודה אישי, הסדר או הסכם קיבוצי או צו הרחבה ענפי) יחול ההסדר המטיב.

אתר הטפסים של רשות המיסים עדכונים הנחיות טפסים להורדה מס הכנסה ביטוח לאומי רשויות ממשלתיות