טופס 806 אישור שנתי ניכוי מס הכנסה על תשלום במקור

טופס 806 אישור שנתי ניכוי מס הכנסה על תשלום במקור

זהו אחד הטפסים החשובים של מס הכנסה רשות המיסים הוא מפרט את הפרטים שעל המנכה החייב בניכוי מס במקור, לרשום על גבי אישור ניכוי מס במקור בהתאם לתקנות מס הכנסה (אשור בדבר ניכוי במקור), התשמ"א-1980. האישור כולל פירוט כל התשלומים, מע"מ והמס שנוכה במהלך השנה. טופס 806 אישור שנתי להדפסה מהאתר 

"<yoastmark

הטופס הוא למעשה אישור ניכוי מס שנתי שנוכו עבור מס במקור על פי תקנות מס הכנסה רשות המיסים בדבר ניכוי מס במקור מסוגי שכר בהם שכר סופרים שכר אומנים , בוחנים , שכר מרצים , שירותי משרד קלדניות , דירקטורים וספורטאים שירותים או נכסים דמי השאלה תשלום לתושב חוץ סכומים מקרן השתלמות או נוכו , משיכת קופת גמל עם מס 35% , דמי שכירות במסלול תשלום מס דיבידנד ועוד.

פירט התשלומים הנדרשים כיצד לחשב את הסכומים

בטבלת ההוצאות יש לפרט את דמי ביטוח לאומי לפי רכיבי תשלום וזהות המשלם חלקו של המעביד בדמי ביטוח לאומי  חלק של העובד בביטוח לאומי חלקו של המעביד בדמי בריאות . בנוסף יש לציין בטופס 806 את מספר ימי העיסוק העבודה בפועל בחודש אליו מתייחס התשלום שבו ניתן השירות המדווח. בתשלום לכיסוי הוצאות יש לפרט הוצאות נסיעה אשל ותנאים סוציאליים

טופס 806 אישור שנתי ניכוי מס הכנסה על תשלום במקור הדפסת אישורים למס הכנסה על נכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים נכוי מס במקור הדפסה ישירה מהאתר והורדה למחשב.

 

 הורדת  806 מס הכנסה אישור שנתי ניכוי תשלומים המחייבים ניכוי מס במקור

חשוב מאד לבדוק את החישוב של הסכומים בדיווח למס הכנסה  לפני הגשה וחתימה על הטופס. יש לוודא שסך הסכומים תואמים למערכות השכר והדיווחים האחרים מערכות המס. 

טופס 806 אישור שנתי ניכוי במקור להדפסה

תקנות מס הכנסה לא השתנו באופן מהותי בשנת 2023 אולם ישנה רשימה של הקלות לעסקים ופרטיים בביצוע פקודת מס הכנסה כמו הארכת הזמן להגיש דוחות שנתיים הקדמת החזרי מעמ ועיכוב דיווחים למס הכנסה של עסקים . חשו לעקוב אחר ההוראות החדשות בעקבות משבר הקורונה במטרה להקל על תשלומי ואולי גם לקבל החזרים או פטור ממס הכנסה .