טופס 804 מס דיבידנדים להורדה והדפסה עם הנחיות

טופס 804 מס דיבידנדים להורדה והדפסה עם הנחיות

כאשר מתבצע תשלום של דיבדינדים לבעלי שליטה בחברה יש לדווח על התשלומים והמיסוי לרשות המיסים. בכתבה זו טופס 804 מס דיבידנדים להורדה והדפסה עם הנחיות. לנוחיותכם ניתן להוריד את הטופס והנספח בפורמט word נח לעריכה והשלמת פרטים. הורדת הטפסים בסוף העמוד.

תשלום מס על דיבידנד ודיווח באמצעות טופס 804 מס דיבידנדים

הטופס משמש מייצגים ברשות המיסים לדיווח של דו"ח על תשלום דיבידנד לבעלי מניות או על תשלום ריבית למחזיקי אגרות חוב, וניכוי המס עבורם. מספר הטופס הוא 804 והנספח עם פירוט הנהנים נקרא טופס 804א.

אופן הגשת הטופס לרשות המיסים 

לאחר השלמת הנתונים יש להדפיס את טופס הדיווח על ניכוי מס במקור מדיבידנד או מריבית על אגרות חוב. בנוסף, יש לצרף את המסמכים הנדרשים ולהגישו לרשות המיסים באחת הדרכים הבאות :

עוד באתר

דואר פנימי : במשרד השומה בו מתנהל תיק הלקוח.
שליחה בפקס: במשרד השומה בו מתנהל תיק הלקוח.
משרדי פקיד שומה: במשרד השומה בו מתנהל תיק הלקוח, או בעמדות באחד ממשרדי השומה בארץ.

מי צריך להגיש את הטופס לרשות המיסים ?

ההגשה תתבצע על ידי החברה המשלמת (הנישום), או באמצעות מייצג רשום ברשות המיסים. בעלי המקצוע המוכרים הם משרד רואי חשבון, יועץ מס, עורך דין הרשום כמייצג בשירות עיבודים ממוכנים.

כמה מס משלמים על דיבידנד

כאשר מתבצעת משיכת דיבידנד מחברה יש לשלם עליו מס במקור לפי שיעורי המיסוי הבאים :

שיעור המס הוא 30% מסכום הדיבידנד שחולק לבעל המניות של החברה. את שיעור המס הנקוב ישלמו כל בעל המניות המחזיקים מעל 10% בחברה והם במעמד של מחזיק מהותי.

טרם תשלום המס, החברה תשלם לרשות המיסים מס חברות בשיעור 23% על הרווחים ברוטו לפני מס.

אז למה כדאי למשוך דיבידינדים?  התשלום פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

מבנה טופס 804 והנתונים הנדרשים לדיווח

1. סוג ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד
( פרט/י הכנסה רגילה, הכנסת מפעל מאושר, השקעה מאושרת, רווח הון פטור ממס, הכנסה מיוחדת וכד').

2. חולק דיבידנד מהכנסת מפעל מעורב – החלק המאושר ____________________________
3. הריבית מאגרות החוב מתייחסת לתקופה _____________________________________
4. תאריך תשלום הדיבידנד/ הריבית על אגרות החוב _______________________________

ג. פרטים על הדיבידנד/ הריבית
מספר המקבלים לפי רשימה מצורפת ( ברשימה __ דפים)

סכום הדיבידנד / הריבית ששולם – פטור ממס ש"ח
סכום הדיבידנד / הריבית ששולם – חייב ממס ש"ח
סה"כ הדיבידנד/ הריבית ששולם ש"ח
סה"כ הניכויים ש"ח

ד. הצהרה – אנו מאשרים בזה כי הפרטים הנ"ל הינם מלאים ונכונים

קבלה זו – כוחה יפה אם סכום התשלום אושר ע"י קופה רושמת.
תאריך התשלום ______/______/____

הורדת טופס לדיווח על תשלום מס דיבידנד מס הכנסה טופס 804 

[purchase_link id="4634" text="רכישה" style="button" color="blue"]