טופס מיסוי מקרקעין 2988 – בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים  

טופס מיסוי מקרקעין 2988 - בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים  

טופס פטור ממס שבח ודירת מגורים