טופס 6101 ביטוח לאומי דין וחשבון רב שנתי

טופס 6101 ביטוח לאומי דין וחשבון רב שנתי

המוסד לביטוח לאומי בישראל לא רק משלם קצבאות ומענקים אלא גם גובה תשלומים הנקראים דמי ביטוח. כמעט כל הכנסה בישראל חייבת בתשלום. מה בכתבה?. מינהל הביטוח והגביה דין וחשבון רב שנתי לפי תקנות רישום ותקנות בדבר גביית דמי ביטוח טופס 6101 ביטוח לאומי להורדה והדפסה כולל טופס מקוון. 

למה הוא משמש?. טופס 6101 ביטוח לאומי דין וחשבון רב שנתי

הטופס משמש את המבוטח לפתיחת תיק גבייה בביטוח הלאומי ולהודעה על שינויים. אם אתה שולח את הטופס המלא לסניף באמצעות הפקס, נא לרשום את מספר תעודת הזהות בתחתית או בכותרת של כל עמוד ועמוד.

 

טיפים חשובים לפני הגשה ודיווח ממה כיצד בנוי הטופס

חשוב לזכור שלטופס זה ישנה משמעות כלכלית. יש להקדיש תשומת לב רבה בעת כתיבת הפרטים. ניתן להגיש את הטופס באמצעות אתר אישי ביטוח לאומי או באמצעות מייצג. למעשה הטופס בנוי מחמישה חלקים. בעמוד הראשון נמצאים השדות בהם יש לפרט פרטים אישיים ומספר חשבון בנק. לאחר מכן יש הדוח עוסק בפרטי התעסוקה, השכר והתקבולים החייב בתשלום דמי ביטוח. 

עיסוק והכנסות – נא פרט את עיסוקיך בשנתיים האחרונות וצרף אישורים

עובד עצמאי – הודעה על פתיחה או סגירה של תיק

מי נחשב עובד עצמאי לצורכי דיווח ותשלום?. עובד עצמאי ייחשב מי שעוסק במשלח ידו ועונה על אחד מהתנאים האלה:

  1. עובד לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
  2. ההכנסה החודשית הממוצעת היא לפחות 50% מהשכר הממוצע.
  3. עובד לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית היא לפחות 15% מהשכר הממוצע.

נוסח ההצהרה בטופס שימו לב שהגשתם פרטים נכונים 

לכל טופס של המוסד לביטוח לאומי ישנה משמעות כלכלית ומשפטית. את הטופס מסיימת הצהרה עליה יש לחתום בסופו. הגשתם דין וחשבון?. שימו לב לנוסח ההצהרה. קראתם?. וודאו שכל הפרטים שדיווחתם נכונים ונאמנים למציאות וההכנסות. 

אני מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי הם נכונים ומלאים. ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עברה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה, על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר. ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי. במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה.

טופס 6101 להורדה  און ליין דין וחשבון רב שנתי או פתיחת תיק ביטוח לאומי