טופס 2620 להדפסה ביטוח לאומי גמלת סיעוד עקב טענת החמרה

טופס 2620 להדפסה ביטוח לאומי גמלת סיעוד עקב טענת החמרה

הגשת תביעות לביטוח לאומי ערעורים ועדות רפואיות. טופס 2620 להדפסה ביטוח לאומי גמלת סיעוד עקב טענת החמרה עם הדרכה כיצד להגיש לשם קבלת קצבאות המוסד לביטוח לאומי לחולה סיעודי בקשה לבדיקה מחדש.

טופס 2620 להדפסה ביטוח לאומי גמלת סיעוד עקב טענת החמרה

טופס 2620 להדפסה ביטוח לאומי גמלת סיעוד עקב טענת החמרה

תביעה לבדיקה מחדש של זכאי לגמלת סיעוד עקב טענת החמרה

אזרחי ישראל זכאים לקצבאות סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. אולם עליהם לעבור מבחנים לשם קבלת הקצבה החודשית. מצב של חולה סיעודי אינו מצב סטטי ולכן במידה והתביעה הראשונה נדחתה, במקרה של החמרה, יש להגיש ערעור לביטוח לאומי.

אנו שמחים לעדכן אתכם שבעקבות הירידה בתחלואה, סניפי הביטוח הלאומי ייפתחו לקהל מיום ראשון 27.2.22.

איך מגישים טופס 2620 לביטוח לאומי לשם קבלת קצבת סיעוד

הטופס מיועד למילוי על ידי התובע , בן משפחה או מכר ולא על ידי חברה נותנת שירותי סיעוד. קביעת הזכאות לגמלת הסיעוד נקבעת על ידי "הערכת תלות". בהערכה נבדקת מידת התלות של התובע בעזרת הזולת בפעולות היום יום ומידת הצורך בהשגחה.

עוד באתר – כל הטפסים של ביטוח לאומי

איך מתבצעת הערכת התלות של חולה סיעודי בביטוח לאומי

  •  הערכת תלות בבית התובע המבוצעת על ידי מעריך מוסמך מטעם הביטוח הלאומי. המעריך יתאם מועד לביצוע
    ההערכה לאחר קבלת התביעה והמסמכים הרפואיים. אם קיימת ירידה קוגניטיבית אצל התובע על בן משפחה או
    אפוטרופוס להיות נוכח בבדיקה. במצב זה יש למלא את סעיף 2 בטופס.
  • הערכת מידת התלות שתקבע על סמך המידע שנמסר במכתב הסיכום הרפואי. ראה הנחיות בנספח א'.
  • הערכת תלות לבני 90 ומעלה שתבוצע על ידי רופא מומחה בגריאטריה ללא עלות במסגרת עבודתו במוסד רפואי ציבורי. למען הסר ספק, אין לבצע בדיקה במסגרת הביטוח המשלים שב"ן או במסגרת פרטית לרבות שרות רופאי פרטי- שר"פ בבית חולים. ראה נספח ב'.

רמות הזכאות וגובה הקצבה לחולה סיעודי

אם תמצא התובע זכאי לרמת זכאות גבוהה יותר מרמה 2 והלאה לא תוכל לקבל את מלוא קצבת הסיעוד הממשלתית בכסף. ברמות 2 עד 6 ניתן
לקבל גמלה כספית בשווי של עד 1/3 הגמלה או שווי של עד 4 יחידות בכסף. קבלת עד שליש הגמלה בכסף מותנית באישור וביקור עובד סוציאלי בביתך.

מוקד ביטוח לאומי שירות לקוחות

לשאלות ובירורים ניתן לפנות להתקשר למוקד 2637* .

הורידו או הדפיסו  טופס 2620 להדפסה ביטוח לאומי גמלת סיעוד עקב טענת החמרה