טופס 211 ביטוח לאומי

טופס 211 ביטוח לאומי

תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה/מחלת מקצוע הוא אחד הטפסים המורכבים והנדרשים של הביטוח לאומי . מרגע הגשת טופס 211 ועד להחלטת המוסד לביטוח לאומי עוברים כ  60 יום כך שישנה חשיבות רבה להגשה תקינה של המסמכים. טוס 211 לצפייה , טופס 211 להורדה מוצגים מייד לאחר טיפים למילוי הטופס

הנחיות למילוי טופס תביעה מספר 211 

 • בעל שליטה או קרוב משפחה בחברה לבעל שליטה או לבעל מניות בחברה, חובה למלא את
  ההצהרה בסעיף 8 של הצהרה למילוי ע”י בעל שליטה או קרוב משפחה לבעל שליטה או לבעל מניות בחברה בלבד
 • תביעה שלא חתם עליה התובע בסעיף 11 במקום המסומן ב- X תוחזר בדואר, ותיחשב כאילו לא
  הוגשה וחבל !
 • על המגיש לחתום על כל הספחים של ויתור סודיות רפואית.
 • בתביעה של עובד שכיר על המעסיק למלא את סעיפים 12 עד 15 ולחתום בסעיף 15
 • תביעות של עובדים, אשר מעסיקיהם נכללים בהסדר לפי תקנה 22  מעסיק שקיבל הרשאה מהמוסד
  לתשלום דמי פגיעה ישירות לעובד יוגשו ע”י המעסיקים.
 • במידה והתביעה מוגשת ע”י אפוטרופוס – יש לצרף צו אפוטרופסות.
 • את טופס התביעה יש לשלוח או להביא אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך.
  לשאלות ולבירורים יש לפנות לטלפון 6050* או 04-8812345.
  טופס 211 ביטוח לאומי טופס 211 להורדה

  טופס 211 ביטוח לאומי טופס 211 להדפסה