טופס 211 ביטוח לאומי הורדה והדפסה

טופס 211 ביטוח לאומי להורדה

תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה/מחלת מקצוע הוא אחד הטפסים המורכבים והנדרשים של הביטוח לאומי . מרגע הגשת טופס 211 ועד להחלטת המוסד לביטוח לאומי עוברים כ  60 יום כך שישנה חשיבות רבה להגשה תקינה של המסמכים. טופס 211 ביטוח לאומי להורדה מוצגים מיד לאחר טיפים למילוי הטופס

טופס 211 ביטוח לאומי להורדה

טופס 211 ביטוח לאומי להורדה

הנחיות להגשת טופס תביעה מספר 211 

  • בעל שליטה או קרוב משפחה בחברה לבעל שליטה או לבעל מניות בחברה, חובה למלא את
   ההצהרה בסעיף 8 של הצהרה למילוי ע"י בעל שליטה או קרוב משפחה לבעל שליטה או לבעל מניות בחברה בלבד
  • תביעה שלא חתם עליה התובע בסעיף 11 במקום המסומן ב- X תוחזר בדואר, ותיחשב כאילו לא
   הוגשה וחבל !
  • על המגיש לחתום על כל הספחים של ויתור סודיות רפואית.
  • בתביעה של עובד שכיר על המעסיק למלא את סעיפים 12 עד 15 ולחתום בסעיף 15
  • תביעות של עובדים, אשר מעסיקיהם נכללים בהסדר לפי תקנה 22  מעסיק שקיבל הרשאה מהמוסד
   לתשלום דמי פגיעה ישירות לעובד יוגשו ע"י המעסיקים.
  • במידה והתביעה מוגשת ע"י אפוטרופוס – יש לצרף צו אפוטרופסות.
  • את טופס התביעה יש לשלוח או להביא אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגורי התובע . מוקד מידע ביטוח לאומי טלפון 6050* או 04-8812345.

תשלומים לנפגעי עבודה מביטוח לאומי תאונת עבודה

על פי חוק, לא תשולם הגמלה לתקופה העולה על 12 חודשים למפרע לאחור מיום הגשתה. אם העובד/ת נותרו בלתי מסוגל לעבודה, או אם חזרו\ת לעבודה אך נשארה להם נכות – עליך להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה בטופס ביטוח לאומי 200. בנוסף העובד צריך להעביר למוסד לביטוח לאומי את כל התעודות הרפואיות המצויות ברשותו לפני שיוזמן לוועדה רפואית.

זמן טיפול בתביעת תאונת עבודה

משך זמן טיפול משוער בתביעה לדמי פגיעה הוא 60 יום, ממועד קבלתה ועד לקבלת החלטה למעט מחלות מקצוע.  ניתן להירשם לאתר אישי ביטוח לאומי ולצפות בכל שלבי הטיפול בתביעה. מימוש זכויות ביטוח לאומי יש לשקול התייעצות עם עורך דין או חברה למימוש זכויות.

 

להורדה מהאתר טופס מעודכן 

טופס 211 תאונות עבודה להורדה t211