טופס 169 מס הכנסה להורדה אחוזי נכות וועדה רפואית

טופס 169 מס הכנסה להורדה אחוזי נכות וועדה רפואית

עם קבלת דרגת נכות מביטוח לאומי ניתן לפנות למס הכנסה לקביעת וועדה רפואית לאישור פטור ממס הכנסה. הפנייה לרשות מתבצעת באמצעות טופס 169 מס הכנסה להורדה אחוזי נכות וועדה רפואית. כל הפרטים, טפסים להורדה והנחיות בכתבה שלפניכם. 

טופס 169 מס הכנסה להורדה אחוזי נכות וועדה רפואית

טופס 169 מס הכנסה להורדה אחוזי נכות וועדה רפואית

מה זה טופס 169 רשות המיסים ?

באמצעות הטופס האזרח מגיש בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים. שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים, על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. פטור ממס הכנסה מגלם שווי של מאות אלפי שקלים בשנה. 

כמה עולה שירות וודעה רפואית במס הכנסה?

659 ₪ לוועדה ראשונה. אופן התשלום באמצעות שובר ביטוח לאומי בדואר ישראל או בבנק. המחיר משתנה מעת לעת. 

עוד באתר – טפסים של מס הכנסה להורדה

מי רשאי להגיש בקשת פטור מתשלום מס הכנסה? 

מי שרוצים שתיקבע להם דרגת נכות רפואית בשיעור העולה על 89%, באמצעות ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, לצרכי פטור ממס הכנסה.

אילו מסמכים צריך לצרף לבקשת פטור ממס הכנסה? 

  • בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממס – טופס 169
  • טופס ויתור סודיות – החלק האחרון בטופס 169
  • שובר תשלום למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק. ניתן לקבל את הטופס במשרדי הביטוח הלאומי או מס הכנסה. את השובר עבור ועדות לפטור ממס הכנסה ניתן לשלם גם באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • מסמכים רפואיים המעידים על המגבלות שבגללן מוגשת הבקשה.

איך מגישים בקשת לקבלת פטור ממס הכנסה?  

  1. יש להדפיס ולהשלים את הנתונים בטופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים על פי ההנחיות הרשומות בטופס, ולהגישו בצירוף המסמכים המפורטים באמצעות אחד מהערוצים הבאים:
  • דואר ישראל-  ניתן לשלוח את טופס הבקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים, בצירוף המסמכים הנדרשים לסניף מס הכנסה הקרוב למקום מגורי המבקשים.
  • הגשת מסמכים בסניפי פקיד שומה רשות המיסים – ניתן לפנות לסניף מס הכנסה הקרוב למקום מגורי המבקשים ולהגיש את הטופס בצירוף המסמכים הנדרשים.

טופס 169 להורדה רשות המיסים פטור ממס הכנסה וועדות רפואיות