טופס 161 להורדה מעודכן לשנת 2023  הנחיות למעסיקים מידע לעובד מפוטר מתפטר

טופס 161 להורדה מעודכן לשנת 2023  הנחיות למעסיקים מידע לעובד מפוטר מתפטר

טופס 161 להורדה מעודכן לשנת 2023  הנחיות למעסיקים מידע לעובד מפוטר מתפטר