טופס 161 להדפסה 2023 מעודכן

טופס 161 להדפסה 2023 מעודכן הורדה והנחיות הכירו את הכללים החדשים במקרה של עזיבת עבודה

מה קורה כאשר אנו עוזבים את מקום העבודה?. טופס 161 להדפסה 2023 מעודכן לפי הנחיות רשות המיסים כללי דיווח וחישוב הפטור ממס על פיצויים לאחר עזיבת עבודה או פיטורים החל מ-1 ביולי 2023.

כללי הדיווח החדשים והפטור ממס טופס 161 להדפסה 2023 מעודכן  

לפי הנחיות רשות המיסים חדשות מס הכנסה, החל מתאריך ה-1 ביולי 2023 (להלן: "מועד התחולה") והלאה. מה ההנחיה החדשה?. חובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש. יש להודיע גם על אירועי פרישה שהתרחשו לפני מועד התחולה, אך דווחו לראשונה על ידי המעסיקים מתאריך זה והלאה. הדיווח יתבצע בזמן פרישתם המוחלטת והסופית של העובדים, ובתנאי שנצברו עבורם סכומים וזכויות על תקופת עבודתם אצל המעסיקים מהם פרשו. זאת, בין אם הכספים משולמים על ידי המעסיקים ישירות ובין אם באמצעות קופות גמל.

יותר אחריות למעסיקים בחישוב הפטור ממס הכנסה על הפיצויים של העובד 

בנוסף, הורחבו הסמכויות שניתנו למעסיקים.  כיצד זה בא לידי ביטוי? המעסיקים יוכלו לאשר את בקשות העובד ובהתאם לכך להנחות את קופות הגמל  בתחומים הבאים:

מתן הפטור ממס.

ניכוי המס ורצפים.

מה התועלת לעובד? העובד לא יצטרך להגיע למשרדי רשות המסים על מנת לאשר את בקשתו.

הכירו את הטופס החדש שנכנס לתוקף בשנת המס 2023

במסגרת המהלך הנוכחי, מעסיקים ועובדים ידווחו על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 חדש, המחליף את טופס 161 הישן ואת טופס 161א. הטופס החדש כולל דיווחים נוספים שנועדו לשקף לעובד את כל הסכומים והזכויות שהועמדו לרשותו וכן דיווחים שנועדו לסייע לעובד בבחירותיו ביחס למענק הפרישה. כמו כן, במסגרת הטופס החדש הובאו בפני העובד כל חלופות המיסוי ביחס למענקים תוך מתן הסברים מפורטים על גבי טופס.

הורדה והדפסה מאה שישים ואחת הטופס המעודכן החדש

כיצד עובדים יכולים לקבל מידע נוסף אודות זכויות המס שלהם?. באמצעות מדריך לעובד שפרש. איזה מידע חשוב יש בו?.  כזה המסייע לעובד שפרש במילוי הטופס ובו דגשים והסברים לחלופות העומדות בפני העובד ביחס למענקי הפרישה. הגישה למדריך תתאפשר גם באמצעות סריקת ברקוד בטופס.

טופס 161 חדש מעודכן שנת 2023 רשות המיסים מס הכנסה עזיבת עבודה