טופס 135 לשנת 2021 להורדה והדפסה

טופס 135 לשנת 2021 להורדה והדפסה

הגשת בקשה להחזר מס הכנסה לשכירים שאינם חייבים בהגשת דוח אישי למס הכנסה רשות המיסים. טופס זה מתאים ליחיד שאינו חייב בהגשת דוח אך מבקש החזר מס הטופס אינו מיועד לבעל הכנסות מעסק, לבעל הכנסה מחו"ל , לבעל שליטה, לבעל הכנסות מנאמנות, או למי שהיה לו שבח חייב או רווח הון שאינו ני"ע סחירים . טופס 135 לשנת 2021 להורדה והדפסה . באמצעות האתר ניתן לבצע בדיקה חינם לזכאות החזר מס הכנסה . תשלום לפי הצלחה בלבד ורק לאחר קבלת הכסף ממס הכנסה !

טופס 135 לשנת 2021 להורדה והדפסה 

טופס 135 לשנת 2021 להורדה הדפסה טופס  

למי מגיע החזר מס הכנסה ? טופס 135 לשנת 2021 להורדה והדפסה

1. שכירים שעבדו אצל שני מעסיקים או יותר בחלק מהשנה
2. שכירים שעבדו אצל מעסיק בחלק משנת המס , שינוי שכר בין מעסיקים
3. שכירים שקבלו תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה וכיו"ב
4. שכירים שחוו שינוי במצב המשפחתי במהלך השנה גירושים , תשלום מזונות , הולדת ילד , זכאות הודות לתכנית נטו למשפחה
5. עובדים שכירים זכאים להטבת מס אם שילמו, באופן עצמאי, בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה ו/או לביטוח חיים

איך מגישים בקשה להחזרי מס הכנסה שכירים ועצמאים

150 / 170: הכנסה שאינה חייבת בניהול ספרים (סעיף 1 לדוח)

יש לציין הכנסה שאינה ממשכורת, כגון שכר סופרים, מרצים, שכר דירקטורים או אומנים, אם לא נדרשות הוצאות כנגד הכנסה זו. אם הנך דורש/ת הוצאות, עליך למלא את טופס 1301 – דו"ח שנתי ליחיד ונספח א' לאותו טופס. ולכן חשוב לערב בתהליך זו חברה להחזרי מס הכנסה לשכירים

250 / 270: תקבולים חייבי מס מהמוסד לביטוח לאומי (סעיף 2)

רשמו תקבולים והחזרים חייבים במס ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי אבטלה, דמי לידה, שמירת היריון, תגמולי מילואים, דמי פגיעה בעבודה וכיו"ב, לעובד שאינו מדווח כשכיר. שימו לב ,  תשלומים ששולמו לכם כעובדים שכירים יש לדווח בשדה 158 / 172 בטופס זה.

 158 / 172: משכורת ושכר עבודה (סעיף 3)

כאן צריך להעתיק מטופסי 106 ( נמסר לעובד סביב חודש אפריל מאי בכל שנה )  את סך כל התשלומים החייבים במס. הסעיף בטופס 106 זהה למספר השדה בדוח, קרי 172/158. יש לדווח בשדה זה גם על תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, כמפורט בסעיף 2 לעיל, ששולמו לך כעובד שכיר. אם היה לך בשנת המס יותר ממעסיק אחד, אשר שילם לקופת גמל ו/או לקרן השתלמות, או ששילמת עבור ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, עליך למלא נספח לחישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של המעסיק לקרן השתלמות ולקופת גמל – טופס 134. ושוב במקרה  זה רצוי להתייעץ עם חברה למימוש זכויות מס הכנסה ומי שמומחה להחזרי מס הכנסה שיבצע בדיקה מקצועית 

שדה 068 / 069: (סעיף 4)

יש להעביר מטופסי 106 את סך כל התשלומים עבור עבודה במשמרות. לשכירים יש הטבות מס ותתכן זכאות להנחה במס עבור הכנסה זו, בתנאים מסויימים.

 

הנחיות לקבלת החזרי מס הכנסה הכנסה לשכירים הסבר על טופס להחזר מס הכנסה . טופס מעודכן להדפסה עם הנחיות לקבלת החזר מס הכנסה לשנת 2016 בדיקת זכאות חינם לצפייה והדפסה של טופס  135 מס הכנסה החזרי מס לחצו מצב קישור 

טופס 135 מס הכנסה לשנת 2021

שירותים פרטיים החזרי מס בדיקה חינם מול רשות המיסים

[si-contact-form form='4']