טופס 101 מעודכן להורדה

טופס 101 מעודכן להורדה

מדי כל עובד שכיר במדינת ישראל חייב למלא טופס 101 לשנת 2021! באמצעותו נקבעת שומת המס שישלם העובד למס הכנסה ובאמצעותו קובע המעביד את שיעור המס ואת נקודות הזיכוי שמגיע לעובד. כל עובד חדש שנקלט במקום עבודה ממלא  טופס 101. מאתר טופס 101 להורדה  ניתן להוריד את טופס 101 , להדפיס את טופס מאה ואחד או להוריד פורמט שאותו ניתן למלא כקובץ WORD.

הטפסים המעודכנים בסוף העמוד 

פורמטים של טופס 101 WORD PDF מי ממלא את טופס 101 המעביד והעובד  

דברי הסבר למילוי הטופס

להורדת טופס 1010 לפנסיונרים לשנת 2021

1. "עובד" לרבות מקבל קיצבה. "מעביד" לרבות משלם קיצבה. "משכורת" לרבות קיצבה. "עבודה" לרבות קבלת קיצבה.

2. משכורת חודש – משכורת בעד עבודה של לא פחות מ- 18 יום בחודש ויותר מ- 5 שעות בכל יום.

3. משכורת נוספת – משכורת בעד עבודה של לא פחות מ- 18 יום בחודש ויותר מ-5 שעות בכל יום, נוסף למשכורת חודש ו/או בנוסף לקיצבה החייבת במס ממקום אחר. העובד רשאי לבחור את המקום העבודה בו תחשב משכורתו כ"משכורת נוספת"

4. משכורת חלקית – משכורת בעד עבודה במשך 5 שעות ביום בכל יום או משכורת בעד עבודה במשך יותר מ-5 שעות ביום אך לא יותר מ-8 שעות בשבוע. ממשכורת חלקית ינוכה מס בשיעור של 50%.אא"כ זו הכנסה יחידה שאז ינוכה מס לפי לוח ניכויים.

5. שכר עבודה – ממשכורת בעד עבודה של יותר מ- 5 שעות ביום אך לפחות מ-18 יום בחודש. משכר עבודה ינוכה מס לפי לוח יומי אלא אם כן זו הכנסה יחידה שאז ינוכה מב לפי לוח ניכויים.

6. קיצבה – מקיצה שהיא הכנסה יחידה ינוכה מס לפי לוח ניכויים. אם יש הכנסות נוספות. ינוכה מס בשיעור 48% אא"כ מקבל הקיצבה הגיע לגיל פרישה שאז ינוכה מס לפי התקנות.

7. אם העובד לא מילא משבצת זו. המעביד מנוע מלנכות מס לפי לוח הניכויים ויש לנכות מס מירבי לפי התקנות. אלא אם הומצא אישור פקיד השומה לתיאום מס.

תאום מס החזרי מס בעת מעבר עבודה מחירים הוגנים בדיקה חינם – אתם משלמים רק לאחר שאתם מקבלים כסף ממס הכנסה !

הטבות מס זה לא צחוק

בתחילת שנת 2019 עודכנה רשימת היישובים הזכאים להטבות מס הכנסה נקודת זיכוי . לכן חשוב לציין בפירוש את היישוב בו אתה התוגרר ולוודא בתלוש השכר שהפרטים שלך עברו כמו שצריך. מדובר בהטבת מס של אלפי שקלים בשנה. אם מערכת השכר לא קלטה נכון את היישוב או את המצב המשפחתי שמזכה בעוד נקודות זיכוי חשוב שוב לצבע מול חשב השכר במקום העבודה בירור ולוודא קבלת כל הטבות המס על פי תקנות רשות המיסים.

הורדת כרטיס עובד להורדה טופס להדפסה טופס 101 קובץ וורד WORD

טופס 101 להורדה PDF

[si-contact-form form='1']

כאשר מגישים למעביד כרטיס עובד לשנת 2021 יש להקפיד על כל הפרטים המדווחים. חשוב לדעת שכל פרט כזה שווה לנו הרבה מאד כסף בצורה של הקלות והחזרי מס הכנסה. גם בשנת 2020 פקודת מס הכנסה מגלמת הטבות מס בשווי אלפי שקלים בשנה . החל מהקלות מס ליישובים מזכים ועד לקבלת נקודות זיכוי בשל מצב משפחתי.