טופס 101 word

טופס 101 word 

 

טופס 101 word להורדה הוא אחד הטפסים החשובים בתחום מס הכנסה לשכירים , מיצוי זכויות ביטוח לאומי וקבלת הטבות מס בתלוש מדי חודש. בעמוד זה מוצג טופס 101 להורדה word לשנת 2018 ויש למלא אותו בקפידה רבה כי אחרת יאבדו נקודות זיכוי או ישולם עודף מס. 

בעמוד זה ניתן להוריד טופס 101 word 

מה תפקידו של טופס 101 word להורדה 

באמצעות כרטיס עובד טופס 101 להורדה שנת 2018 מבצע המעביד מול רשויות מס הכנסה את תיאום המס על שכר העובד ולמעשה מבצע בשם העובד מבצע בקשה להקלה ולתיאום מס על-ידי המעביד. 

סעיפי הטבות מס לעובד שכיר טופס 101 word 

1. תושב/ת ישראל
2. נכה 100% / עיוור, מצורף: אישור ממשרד הביטחון/האוצר/פקיד שומה/תעודת עיוור שהוצאה לאחר 1.1.94
3. תושב קבוע/ה בישוב מיוחד/ באיזור פיתוח מתאריך _____________
4. עולה חדש מתאריך _____________

לא היתה לי הכנסה בישראל מתחילת שנת המס הנוכחית עד תאריך ________________
מי שהיתה לו הכנסה או שתקופת זכאותו (42 חודש) אינה רצופה בשל שירות חובה בצה"ל, לימודים על תיכוניים או יציאה לחו"ל – יפנה לפקיד השומה.
5.בגין בן/בת זוגי המתגורר/ת עימי ואין לו/לה הכנסות בשנת המס.
6. בגין משפחה חד הורית.
7.בגין ילדי שבחזקתי (ימולא רק ע"י אשה או גבר חד הורי) המפורטים בחלק ג'
8.בגין ילדי שאינם בחזקתי המפורטים בחלק ג' ואני משתתף בכלכלתם.
9.בגין מזונות לבן/בת זוג לשעבר (ימולא ע"י מי שנישא בשנית) ( מצורף פסק דין).
10.מלאו לי 16 שנים וטרם מלאו לי 18 שנים.

כרטיס-עובד-טופס-101-להורדה-טופס-להדפסה-טופס-10-קובץ-וורד-WORD (3)