טופס תביעה לתשלום דמי תאונה ביטוח לאומי

טופס תביעה לתשלום דמי תאונה ביטוח לאומי

הביטוח הלאומי משלם פיצוי במקרה של תאונה גם אם היא לא התרחשה בעבודה אך מצדיקה לפי תקנות הביטוח הלאומי ומיצוי זכויות ביטוח לאומי פיצוי לנפגע. על מנת להגיש תביעה לביטוח לאומי לקבלת דמי יש להגיש תביעה לביטוח לאומי באמצעות טופס בל/ 2201 בעמוד זה ניתן להוריד טופס או לשלוח להדפסה טופס תביעה ביטוח לאומי. 

בל/ 2201 טופס תביעה לתשלום דמי תאונה ביטוח לאומי 

הנחיות הגשה תביעה לביטוח לאומי 

  1. מומלץ לגשת לסניף ביטוח לאומי ולעבור על הטופס טרם הגשת התביעה . טופס מדויק וברור יסייע לביטוח לאומי לעבד את התביעה ולכם תהליך מיצוי זכויות ולקבל פיצוי מלא מביטוח לאומי. 
  2. בסניפי ביטוח לאומי ניתן לקבל עזרה מעובדי המשרד ולהגיש תביעה בצורה נכונה 
  3. לקבלת פיצוי דמי תאונה ביטוח לאומי יש לצרף את כל המסמכים הקשורים לתאונה ואת המסמכים הרפואיים הנלווים בצורה מפורטת וברורה 
  • תעודה רפואית ראשונית לנפגע בתאונה )מקור בלבד(, ראה נספח א' לטופס, חתומה ע"י רופא.
  •  מסמכים רפואיים נוספים בקשר לתאונה ולטיפול הרפואי, כגון: דוח מד"א, דוח חדר מיון, סיכום מחלה מבית חולים או כל מסמך אחר המעיד על הנזק הרפואי שנגרם לך כתוצאה מהתאונה.
  • אם מגיש התביעה לביטוח לאומי הוא שכיר: אישור על מספר ימי המחלה שעמדו לזכותך ביום התאונה ממעבידך, או מקרן ימי מחלה, ממבטחים או מקופות אחרות.
  • שימו לב !  חובה להגיש את התביעה בתוך 90 ימים מתאריך התאונה. אחרת הביטוח הלאומי  יהיה רשאי לדחות תביעה שהוגשה באיחור.

טופס תביעה לתשלום דמי תאונה ביטוח לאומי

טופס תביעה לתשלום דמי תאונה ביטוח לאומי

הגשת תביעת נכות לביטוח לאומי היא הליך מורכב עם השלכות כלכליות עמוקות על מגיש התביעה ובני משפחתו מבחינה כלכלית . חברות למיצוי זכויות ביטוח לאומי יכולות להקל על הליך התביעה ולהגיש לביטוח לאומי תביעה מדויקת יותר לפי ולהשיג יותר זכויות לפי תקנות הביטוח המוסד לביטוח לאומי

[si-contact-form form='1']