טופס 103ט מז הכנסה בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל

טופס 103ט מז הכנסה בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל