טופס ייפוי כוח לסוכן ביטוח לפי חברת ביטוח וקרן פנסיה

ייפוי כוח לסוכן ביטוח לפי חברת ביטוח וקרן פנסיה

לפני כעשור התפרסם ונכנס לתוקף מסמך חשוב מאד בתחום השיווק הפנסיוני. על מה מדובר?. במסמך בו מייפה המבוטח את כוחו של הסוכן כמייצג שלו בחברת הביטוח, בית השקעות וקרן פנסיה. ומה קורה כעת?. המסמך שתוקפו עשר שנים מתחיל לפוג וסוכני הביטוח נדרשים להחתים שוב את הלקוחות. מה בכתבה?. טופס ייפוי כוח לסוכן ביטוח לפי חברת ביטוח וקרן פנסיה.

זוכרים את סעיף 8 (א) לחוזר צירוף לביטוח עם טופס ייפוי כוח לסוכן ביטוח

אם עד לפני עשור סוכני הביטוח היו מחתימים את הלקוח על הסדרת היחסים ביניהם באמצעות טופס ההצעה, הריי שמאז כניסת החוזר לתוקף הם צריכים לצרף מסמך משפטי המייפה את כוחם, על ידי המבוטח, לייצגו בחברות הביטוח בישראל ולקבל עמלות עבור המוצרים בהם הוא פועל. אולם, הזמן כמו זמן, חלף כהרף עין וסוכני הביטוח יצטרכו כעת להחתים מחדש את הלקוחות על מנת להמשיך לייצג אותם ובמקביל לגבות עמלות.

עוד באתר שלנו לא רק לתכנון פיננסי קצבת נכות 2023 ביטוח לאומי כמה מקבלים

האם צריך להחתים את הלקוחות מחדש?. מה עמדת שוק ההון ביטוח וחיסכון? 

מי שתלה תקוה שאולי הפיקוח על הביטוח יעשה לסוכנים הנחה, צפוי להתאכזב. עמדת הפיקוח צוטטה באתרי אינטרנט והיא ברורה. מה הם אומרים?. "סוכן נדרש להיפגש עם לקוח אחת לשנתיים, ובפניו האפשרות להחתים אותו מחדש על ייפוי הכוח".

איך קוראים לטופס?. הרשאה מתמשכת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות. השם מעט שונה בין החברות אך מדובר תמיד בנספח ב1. מה בכתבה?.

מה יקרה ללקוח שלא יחתום על ייפוי כח חדש לסוכן הביטוח שלו?.

בגדול, מבחינת הגופים המוסדיים, חברות הביטוח, פנסיה, גמל השתלמות, בכך יסתיימו יחסי הסוכן והמבוטח.

מה עומד מאחורי הנחת העבודה הזו? .סביר להניח שבהיעדר הנחיות אחרות מצד רשות שוק ההון, סוכן שלא יחתים לקוח על טופס חדש לא יוכל לצפות בנתוני הלקוח במערכות המידע של החברה, לבצע פעולות בשמו ובטח ואף סביר להניח שלא יוכל לקבל עמלות נפרעים או עמלת שימור תיק.

כלל ביטוח טפסים להורדה טופס 909

הרשאה מתמשכת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות מינוי סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני נספח ב1. מה חשוב לדעת על הטופס של כלל ביטוח?. הרשאה זו מתייחסת לכל סוגי המוצרים הפנסיוניים שברשותי ולכל המוצרים הפנסיוניים שברשותי, ומוצרי הביטוח שברשותי, למעט אלו המוחרגים במפורש, ומבטלת כל ייפוי כוח של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר. מה עוד צריך לצרף?. מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח.

כלל ביטוח טופס מינוי סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני נספח ב1

הראל ביטוח טופס 1ב להורדה ייפוי לסוכני ביטוח פנסיה גמל השתלמות

הרשאה זו מתייחסת לכל סוגי המוצרים הפנסיוניים שברשותי ולכל המוצרים הפנסיוניים שברשותי, ומוצרי הביטוח שברשות הלקוח ומבטלת כל ייפוי כוח של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר. להורדה וצפייה בטופס:

הראל ביטוח טופס 1ב להורדה ייפוי לסוכני ביטוח פנסיה גמל השתלמות 

מנורה מבטחים טופס לסוכני ביטוח להורדה יפוי כח

באמצעות הטופס הלקוח המבוטח מורה לחברת הביטוח על הפעולות הבאות.

  • מינוי סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני נספח ב1.
  • למה מתייחסת ההרשאה?. כל סוגי המוצרים הפנסיוניים שברשותו ולכל המוצרים הפנסיוניים שברשותו, ומוצרי הביטוח שברשותו, למעט אלו המוחרגים במפורש.
  • מה עוד מסדיר הטופס של חברת מנורה מבטחים?  מבטלת כל ייפוי כוח של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר

להורדה והדפסה מאתר הטפסים לסוכני ביטוח מנורה מבטחים טופס מינוי סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני נספח ב1