טופס חידוש דרכון ביומטרי

טופס חידוש דרכון ביומטרי


הנחיות לחידוש דרכון ביומטרי חכם חידוש דרכון במרד הפנים 

טופס חידוש דרכון ביומטרי

באמצעות טופס זה ניתן להנפיק דרכון ביומטרי חכם ולחדש שרכון במשרד הפנים . 

הנחיות למילוי טופס דרכון ביומטרי חכם 

בקשה לדרכון רשאי להגיש אזרח ישראלי בלבד.

לבקשה יש לצרף תעודת זהות ודרכון קודם שניתן לך. רשאי להגיש הבקשה המבקש/ת עבור עצמו/ה או עבור ילדים קטינים
בלבד, נוכחות אישית של המבקש/ת בלשכה חובה. בבקשה עבור קטין/נה או חסוי נוכחות אישית של הקטין / החסוי ואחד ההורים / אפוטרופוסים בלשכה חובה.

בבקשה לקטין/נה שהוריו אינם נשואים זה לזו יש לפעול עפ"י ההנחיות בהמשך .על-פי החוק נגבית האגרה בעד הגשת הבקשה ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או
מתבטלת. אם שמך מורכב מיותר מ-20 אותיות יירשם במסמך הנסיעה השם הראשון במלואו והאות הראשונה של השם השני. בטרם עברו 7 שנים מיום שינוי השם יירשם
במסמך הנסיעה שמך הקודם בסוגריים בסמוך לשם הנוכחי.

על-פי החוק ועל-פי תקנון ארגון התעופה הבינלאומי, מסמך הנסיעה ניתן ליחיד. בגין בקשה למסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה גנוב, אבוד או מושחת נגבית תוספת לאגרה על-פי החוק.
לתשומת ליבך, אין בהנפקת דרכון או תעודת מעבר כדי להוות אישור יציאה מן הארץ למי שיש כנגדו מניעה כלשהי ליציאה מן הארץ.

להורדת טופס דרכון ביומטרי חכם לחצו כאן ואז תוכלו לצפות בטופס 

BiometricPassport טופס בקשה לדרכון ביומטרי חכם

[si-contact-form form='1']