טופס זיהוי והכרת לקוח לעורכי דין להורדה בעברית 

טופס זיהוי והכרת לקוח לעורכי דין להורדה בעברית

רשות המיסים והמדינה מהדקות את הפיקוח סביב על עסקאות ועל יחסי נותן שירות ללקוח. כך למשל עורכי דין חייבים להגיש טופס זיהוי והכרת לקוח לעורכי דין כחלק מהנחיות הממונה על נותני שירות עסקי

הורדת המסמכים מהאתר בסוף העמוד – חינם בפורמט PDF . המחיר לטופס בפורמט word עלות 5 שח בלבד

טופס זיהוי והכרת לקוח לעורכי דין להורדה בעברית

טופס זיהוי והכרת לקוח לעורכי דין להורדה בעברית

הפרקים בטופס הכרת לקוח

המטרה של הטופס היא לצמצם את האפשרות של הלבנות הון בישראל . לפי תקנות החוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000 . החובה לפי החוק ,נוצרת בסעיף 2(א) לצו קובע כי נותן שירות עסקי לא ייתן שירות עסקי ללקוח מבלי שזיהה את הלקוח בצורה מפורטת וללא שביצע לגביו הליך של הכרת הלקוח לפי הטופס שבתוספת הראשונה לצו. בקיצור חוברת הכרת הלקוח עוברת לידי נותן השירות. עליו כנראה לרשויות החוק יותר קל לפקח

אישור על ביצוע הזיהוי על ידי עורך דין או נותן השירות

אין צורך באישור נוטריוני של הזיהוי אלא מספיק שנותן השירות יבצע זאת. עורך הדין או נותן השירות מאשר את הכרת הלקוח והזיהוי שלו על ידי זיהוי פנים אל פנים ופירוט המסמכים אשר שמשו את התהליך . בעל המקצוע מאשר שהלקוח זיהה עצמו באמצעות ת"ז ושהעתקו מצ"ב ושחתם על טופס זה בפניו.