הנחה בארנונה עיריית חיפה בגין אי כושר מעל 75 אחוז נכות ביטוח לאומי

הנחה בארנונה עיריית חיפה בגין אי כושר מעל 75 אחוז נכות ביטוח לאומי

הנחה בארנונה עיריית חיפה בגין אי כושר מעל 75 אחוז נכות ביטוח לאומי