טופס הזמנה לדין בבית משפט לענייני משפחה

טופס הזמנה לדין בבית משפט לענייני משפחה

 

שאלות לאתר :  טופס הזמנה לדין בבית משפט לענייני משפחה

תשובה :  

מצ"ב טופס טופס 2( תקנה 3 ) יחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה הזמנה לפגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב סכסוך משפחה בהסכמה

תוכן הטופס 

לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה( התשע"ה- 2014 ,
אתה מוזמן לפגישות מידע, היכרות ותיאום )להלן – פגישות מהו"ת ביחידת הסיוע שליד בית
המשפט לענייני משפחה__________;
)2 )מצורף עלון הסבר על פגישות המהו"ת ועל ההליך ליישוב סכסוכי משפחה בהסכמה;
)3 )מועד פגישת המהו"ת הראשונה נקבע לתאריך _______ בשעה_______;
)4 )בפגישות ייקבעו מועדים לעד שלוש פגישות מהו"ת נוספות לפי הצורך;
)5 )פגישות המהו"ת אינן כרוכות בתשלום;
)6 )בפגישה הראשונה עליך להתייצב לפגישות המהו"ת לבדך;
)7 )דינה של הזמנה זו כדין הזמנה לדיון בבית המשפט; אם לא תתייצב לפגישות המהו"ת, בית
המשפט ____________ יהיה רשאי, בין השאר לחייב אותך בהוצאות.

טלפון לבירורים (במקרים דחופים בלבד): 04-8601401 (בין השעות 12:00-14:00 בלבד בימים א' – ה')

טופס הזמנה לדין בבית משפט לענייני משפחה להורדה והדפסה ועוד מאות טפסים בנושאי גירושים , הנחות במוסדות ממשלה , ארנונה ועוד אתר הטפסים של ישראל הורדת טפסים

מימוש זכויות ביטוח לאומי החזרי מס הכנסה לשכירים השאירו פרטים לקבלת שירות מנצח בנושא תביעות ביטוח לאומי וועדה רפואית ביטוח לאומי הכנת טופס תביעה ביטוח לאומי 

[si-contact-form form='1']