טופס נכות כללית ביטוח לאומי

טופס נכות כללית ביטוח לאומי

תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק 7801 נכות כלית. מעמוד זה ניתן הוריד את הטופס ישירות למחשב 

הגשת הטופס לביטוח לאומי

את טופס התביעה ניתן לשלוח בדואר לביטוח לאומי או למסור לפקיד קבלת קהל בסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים שלך ( אופציה מעדפת ומומלצת למנוע עיכובים או אבדן חומר יקר ) או להכניס לתיבת השירות המוצבת מחוץ לסניף אך אנו פחות ממליצים על אופציה זו . 

הגשת תביעה באמצעות פקס אפשרי פחות מומלץ 
אפשר להגיש תביעה ובה מסמכים נלווים גם באמצעות פקס, ואין חובה להגיש מסמכים מקוריים. עם זאת, המוסד יהיה רשאי לדרוש הצגה של מסמך מקורי, אם הצילום או הפקס שהתקבל אינו ברור, או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו של פקיד התביעות.
לשאלות ולבירורים יש לפנות לטלפון 6050* או 04-8812345 

 

תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק 7801 טוםס נכות כללית ביטוח לאומי