טופס בקשה לשינוי מועד דיון קובץ וורד

טופס בקשה לשינוי מועד דיון קובץ וורד

כאשר רוצים לדחות דיון בבית משפט יש להגיש לבית המשפט טופס עם בקשה מנומקת לדחות את הדיון. על מנת להקל את ההגשה ולאפשר מסירת טופס מסודר לבית המשפט ניתן להוריד מהאתר את טופס בקשה לשינוי מועד דיון קובץ וורד בעמוד זה ! אתר הטפסים של ישראל

את הטופס ניתן להוריד בפורמט WORD  בסוך העמוד ! לנוחיותכם גם פורמט PDF 

נימוקים לדחיית דיון בבית משפט

זמנו של בית מהפשט יקר מאד ולכן יש לנמק היטב את הבקשה.  בנוסף יש לצרף מסמכים שתומכים בנימוק לבקשה. להלן הסיבות שבגינן ניתן לבקש דחיית דיון בבית משפט בישראל :

  1. טרם הסתיימו ההליכים המקדמיים בתיק
  2. קיומו של דיון מקביל באותו נושא
  3. שירות מילואים , חופשת לידה או סיבות רפואיות של בעל הדין
  4. קיומם של הליכי משא ומתן בין בעלי הדין ( גישור , בוררות )

לכל סיבה לדחיית דיון יש לצרף נימוק מסודר בצירוף מסמכים רלוונטיים שתומכים בבקשה .

דחיית דיון פרטים נוספים שיש להציג בטופס לבית משפט

בית המשפט יבקש לדעת פרטים נוספים על נסיבות הבקשה לדחיית דיון. שאלות כגון מתי נודע לך על הצורך בשינוי מועד הדיון? ובירור עמדת יתר בעלי הדין ומועדים חלופיים מוסכמים מסייעים לבית המשפט לבצע שיקול דעת ולבחון את בקשת הדחייה .

הדפסת טופס בקשה לשינוי מועד דיון קובץ word

קובץ זה ניתן לביצוע ת המחשב וחוסך שגיאות כתיב או טעויות בשל כתב יד לא ברור. לפני הדפסת הטופס ניתן לתקן את השגיאות ללא מחיקות .

להורדת הטופס למחשב האישי טופס בקשה לשינוי מועד דיון קובץ וורד

ניתן גם להוריד טופס pdf  בקשה לשינוי מועד דיון טופס בקשת תובע נתבע לשינוי מועד הדיון

חשוב להגיש את הטופס לאחר עיון מעמיק של עורך דין המכיר את היטב את נסיבות הבקשה ואת התיק המתנהל בבית המשפט .

אתר הטפסים של ישראל טפסים בפורמט word

אתר הטפסים של ישראל מאפשר הורדת מאות טפסים בפורמט word  לרשויות ממשלה  , אתר מס הכנסה ביטוח לאומי ועוד. במסגרת שירותי האתר ניתן להזמין שירות איתור כסף אבוד של הר הכסף משרד האוצר  , שירותי ניסוח תביעות קטנות וכתבות מקצועיות בנושא הגשת טפסים בצורה תקינה .