טופס בקשה להבטחת הכנסה

טופס בקשה להבטחת הכנסה

מרכז מידע בנושא ביטוח לאומי * סניפי ביטוח לאומי  * שעות פתיחת סניפי ביטוח לאומי * טלפון ביטוח לאומי

שאלות לאתר :  אבקש למלא טופס בקשה להבטחת הכנסה

תשובה :  

מצ"ב טופס הבטחת הכנסה של ביטוח לאומי

t5619 טופס תביעה להבטחת הכנסה

מי אינו זכאי לקבלת גמלא הבטחת הכנסה ביטוח לאומי מי אינו זכאי לקבל גמלה להבטחת הכנסה?

אדם הנמצא במוסד, וכל החזקתו על חשבון אוצר המדינה, כולל בית סוהר (בן או בת הזוג של אדם זה יכול לבדוק זכאות בנפרד!)

אדם המשרת שירות חובה בצה"ל וכן חבר קיבוץ או מושב שיתופי ובני זוגם.

תלמיד בישיבה או במוסד תורני או במוסד לימודים על תיכוני או במוסד להשכלה גבוהה.

בתנאים מסוימים לימודים של הורה יחיד לא ישללו זכאות לגמלה.

מבוטח שברשותו (כולל ברשות בן זוגו או ילדו), רכב או אופנוע ששוויו מעל 760,40 ₪, למעט מקרים חריגים
הקשורים במצב רפואי

אדם שברשותו (כולל ברשות בן זוגו או ילדו), יותר מרכב אחד.

כמה מקבלים השנה 2023 אבטחת הכנסה של הביטוח הלאומי

הבטחת הכנסה בגיל העבודה
אדם יחיד (שטרם מלאו לו 55 שנה )- 1,899 ₪ במקום 1,803 ₪.
ליחיד מגיל 55 ועד גיל פרישה – 2,254 ₪ במקום 2,373 ₪.
להורה עצמאי עם ילד אחד – 3,180 ₪ במקום 3,020 ₪,
להורה עצמאי מגיל 55 ועד גיל פרישה – 4,831 ₪ במקום 4,588 ₪.
כאמור, הקצבאות יופקדו באופן ישיר לחשבונות הבנק של הזכאים, עם העלייה המתוכננת, ללא שום צורך בפעולה כלשהי. קצבאות אזרח ותיק, קצבאות הנכות, שירותים מיוחדים, וילד נכה צפויות להיות מופקדות ב-28/1/23, קצבת הבטחת הכנסה צפויה להיות מופקדת ב-12/1/23, קצבת ילדים צפויה להיות מופקדת ב-20/1/23.

 

מימוש זכויות ביטוח לאומי החזרי מס הכנסה לשכירים. איך מקבלים?.  השאירו פרטים לקבלת שירות מנצח בנושא תביעות ביטוח לאומי וועדה רפואית  הגשת טופס

[si-contact-form form='1']