טופס בקשה להבטחת הכנסה

טופס בקשה להבטחת הכנסה

מרכז מידע בנושא ביטוח לאומי * סניפי ביטוח לאומי  * שעות פתיחת סניפי ביטוח לאומי * טלפון ביטוח לאומי

 

שאלות לאתר :  אבקש למלא טופס בקשה להבטחת הכנסה

תשובה :  

מצ"ב טופס הבטחת הכנסה של ביטוח לאומי 

t5619 טופס תביעה להבטחת הכנסה

מי אינו זכאי לקבלת גמלא הבטחת הכנסה ביטוח לאומי מי אינו זכאי לקבל גמלה להבטחת הכנסה?

אדם הנמצא במוסד, וכל החזקתו על חשבון אוצר המדינה, כולל בית סוהר (בן או בת הזוג של אדם זה יכול לבדוק
זכאות בנפרד!)


 אדם המשרת שירות חובה בצה"ל וכן חבר קיבוץ או מושב שיתופי ובני זוגם.


 תלמיד בישיבה או במוסד תורני או במוסד לימודים על תיכוני או במוסד להשכלה גבוהה.


בתנאים מסוימים לימודים של הורה יחיד לא ישללו זכאות לגמלה.


 אדם שברשותו (כולל ברשות בן זוגו או ילדו), רכב או אופנוע ששוויו מעל 760,40 ₪, למעט מקרים חריגים
הקשורים במצב רפואי 


 אדם שברשותו (כולל ברשות בן זוגו או ילדו), יותר מרכב אחד.

מימוש זכויות ביטוח לאומי החזרי מס הכנסה לשכירים השאירו פרטים לקבלת שירות מנצח בנושא תביעות ביטוח לאומי וועדה רפואית ביטוח לאומי הכנת טופס תביעה ביטוח לאומי 

[si-contact-form form='1']