רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה