חגיגות עצמאות 2022 עם תושבי הנגב ביער להב יום חמישי ד' באייר 5.5

חגיגות עצמאות 2022 עם תושבי הנגב ביער להב יום חמישי ד' באייר 5.5

חגיגות עצמאות 2022 עם תושבי הנגב ביער להב יום חמישי ד' באייר 5.5