הצהרת זוגיות משרד השיכון טופס להורדה

הצהרת זוגיות משרד השיכון טופס להורדה

משרד השיכון מעניק הטבות לאזרחים ישראלים במסגרת סיוע ברכישת דירה וכן בדמי השכירות. כאשר זוג שאינו נשוי רוצה לבקש הטבה משותפת כזוג נשוי, עליון להגיש למשרד הצהרת זוגיות חתומה על ידי בני הזוג ובאימות נוטריון. מעמוד זה ניתן לבצע הורדה והדפסה של טופס הצהרת זוגיות משרד השיכון.

הטופס המבוקש זמין להורדה בסוף העמוד הזה!

הצהרת זוגיות משרד השיכון טופס להורדה

הצהרת זוגיות משרד השיכון טופס להורדה

מהי הגדרת ידועים בציבור לפי נוסח משרד השיכון

הגדרת המונח "ידועים בציבור" זוג "ידועים בציבור" צריכים למלא טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור ולחתום עליו בפני עורך דין. אם בני הזוג מחזיקים ב"תעודת זוגיות" מטעם ארגון "משפחה חדשה" או "תעודת חיים משותפים" מטעם מרכז הטקסים "הויה"' של ארגון "ישראל חופשית", אין צורך לחתום על הטופס בפני עורך דין אלא רק בפני מנהל הסניף.

נוסח הטופס
מדינת ישראל משרד הבינוי והשיכון מינהל לסיוע בדיור
הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור לצורך הגשת בקשה לסיוע בדיור
מס' זהות אנו : שם זהות 'מס שם
אנו מנהלים משק בית משותף מאז : ומוכרים כ"ידועים בציבור."
תאריך
מצהירים בזאת כי אנו מתגוררים יחד בכתובת: מתאריך
.
אנו מבקשים להנפיק תעודת זכאות כזוג.
ידוע לנו כי משרד השיכון עורך מעת לעת בדיקות אימות הנתונים המדווחים ע"י מבקשי הסיוע וזאת
באמצעות חברת חקירות ואנו מתחייבים לשתף פעולה עימם ככל שיידרש.
בכבוד רב,
חתימה שם חתימה שם
אישור עו"ד אני מאשר בזאת כי החתומים מעלה זיהו עצמם בפני על פי תעודת זהות וחתמו בפני לאחר שהבהרתי
להם את תוכן הכתוב.

תאריך
חתימה
שם העו"ד
כתובת: קרית הממשלה, מזרח ירושלים טלפון: 02-5847528/9 מען למכתבים: ת.ד. ,18110 מיקוד: ,91180 פקס: 02-5847534

שירות לקוחות משרד השיכון

משרד הבינוי והשיכון, מערך הסיוע בדיור, *5442 שעות מענה טלפוני על ידי נציג ימים ראשון עד חמישי בשעות 8:30 עד 16:00.

אתר הטפסים של ישראל מאות טפסים דיגיטליים להורדה והדפסה ללא תשלום. טפסי ממשלתיים בפורמט WORD נח להגשה למשרדי הממשלה, לרשויות מקומיות ומוסדות משרד השיכון והבינוי בישראל. מחפשים טופס באתר ולא מוצאים כתבו לנו ואנו נעשה מאמץ לאתר אותו עבורכם.

טופס להורדה ידועים בציבור פורמט WORD טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור לזכאות שכר דירה תעודת זכאות משרד השיכון סיוע בשכירות עם הנחיות

הצהרת זוגיות משרד השיכון טופס להורדה פורמט word