הטבות לעסקים משרד הכלכלה חרבות ברזל

הטבות לעסקים משרד הכלכלה חרבות ברזל סיוע לתעשייה ולעסקים בתחומי שדרות ויישובי עוטף עזה

המצב הביטחוני של שנת 2023 הביא את משרד הכלכלה להעמיק את המעורבות והסיוע לעסקים קטנים. בעוד מס הכנסה אחראי על תשלום מענקים לאזרחים, כאן מדובר בהנחות משמעותיות לשיווק וקידום. הטבות לעסקים משרד הכלכלה חרבות ברזל הקלות ומענקים.

 

ההקלות ההטבות למען העוטף מי זכאי?. הטבות לעסקים משרד הכלכלה חרבות ברזל

בהחלטה זו נכללים היישובים במועצות האזוריות שער הנגב, חוף אשקלון, שדות נגב ואשכול, אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה לרבות אזורי תעשייה) אשר קיבלו כתבי אישור במסלולים השונים.

ההקלות מיועדות להקל על העסקים, לעודד המשך השקעות ולאפשר ביצוע התוכניות המאושרות.

עד מתי נהלי הסיוע בתוקף? בהוראת שעה למשך שנתיים מיום אישורן על ידי המנהלה/ועדות, ולאחר מכן תיבחן המשכיותן.

עוד באתר מענק לתושבי העוטף 2023 חרבות ברזל הגשת בקשה

תשלומים ישירים לבתי העסק בעוטף 

כאן נוכל לציין שתי הטבות חשובות לעסקים בעוטף עזה.

הראשונה תאפשר תשלום מלוא המענק למפעלים כנגד עמידה ב-50% מתכנית הביצוע. כיצד באה לידי ביטוי הטבת משרד הכלכלה?. במקום דרישה לעמידה ב-80% מתכנית הביצוע כיום.

השנייה, לא פחות חשובה, הגדלת שיעור המענק הראשוני שניתן למפעלים הזכאים לכדי 90% מהמענק. מה הסיוע בסעיף זה?. במקום תשלום ראשוני של 65% כיום. היתרה תשולם לאחר בחינת עמידה ביעדי התכנית.

הקלות לעסקים לאור חרבות ברזל כך מסייע משרד הכלכלה 

עדכון אמות המידה בכללים להקצאת תקציב לצורך תיעדוף בקשות. מה המטרה?. שיינתן ניקוד גבוה יותר לבקשות מפעלים ביישובי עוטף עזה.

אפשרות למתן מענק מוגדל במדרגה אחת מדרגת גודל החברה, כך לדוגמה חברה קטנה (הכנסות בין 10-75 מיליון ₪) תהיה זכאית לתקרת השקעה של חברה בינונית, קרי השקעה של עד 50 מיליון ₪ במקום עד 20 מיליון ₪.

הגדלת יחס השקעות במבנים לעומת ציוד בתוכניות חדשות כך שהשקעות במבנים יהוו עד 60% מסך ההשקעה שאושרה בתכנית, במקום 50% כיום, במטרה לאפשר השקעה בשיקום ומיגון מבנים.

אישורים והארכות זמן לעסקים בעוטף עזה לאור חרבות ברזל הלב עם העוטף 

אישור שינויים מתחייבים בכתבי אישור כתוצאה מפגיעה במצבת כח האדם בעקבות המלחמה בעת בחינת עמידה ביעדי תכנית.
מתן ארכה להגשת דוח ביצוע סופי תוך 6 חודשים מסיום ביצוע השקעות, במקום 3 חודשים כיום.
מתן סמכות לרשות להקפיא טיפול בדוח ביצוע סופי לשנתיים, במקום שנה כיום, וכך לסייע למפעלים לעמוד ביעדי התכנית המאושרת.
הארכת מועד ביצוע בכתבי אישור פעילים או בתוכניות חדשות בשנה אחת נוספת, מה שיאפשר למפעלים תקופה נוספת להשלמת ההשקעות ועמידה ביעדיה.
הקטנת שיעור הדרישה להחזר מענק מצד המפעל במקרה של ביטול תכנית.

איך יוצרים קשר עם משרד הכלכלה?. 

מענה טלפוני 6680* ימים א' – ה' בין השעות 09:00 ל – 15:00