החזרי מס לעסקים 2019 הכירו את התקנות

החזרי מס לעסקים 2019 הכירו את התקנות ואת נהלי הגשת דוח שנתי

רשות המיסים מתמודדת עם שנה לא קלה. היא אחראית על החזרי הוצאות ומענקים לעסקים בשל המשבר הכלכלי ומצד שני נאלצה להחיש את המעבר לדיגיתל וביצוע פעולות נוספות באתר מס הכנסה. כעת פרסמה הרשות חוזר מיוחד לחידוד נהלי החזרי מס לעסקים 2019 הכירו את התקנות ואת נהלי הגשת דוח שנתי

הגשת דוחות לשנות המס 2018 ו- 2019 ,בקשות להחזר מס והצהרות הון

את הפניות לרשות ניתן לבצע באמצעות "מערכת פניות מייצגים" ומערכת מפ"ל לאור משבר הקורונה והקושי להגיע פיזית למשרדי השומה אישרנו בחודש מאי 2020 הגשת דוחות
שנתיים לשנים 2018 ו- 2019 ובקשות להחזר מס באמצעות "מערכת פניות מייצגים" ומערכת המפ"ל. החדשה החשובה למייצגים הפועלים מול פקיד שומה מס הכנסה היא המערכת החדשה להגשת דוח שנתי מקוון מלא לחברות ויחידים ברשת המייצגים.

אישור ניהול ספרים וניכוי במקור 2020

את הבקשות לאישורים ניתן להפיק ללא שינוי באתר מס הכנסה באמצעות הקשת מספר חפ של העסק. כיום ניתן להפיק אישורי מס הכנסה גם באזור האישי של מס הכנסה לאחר ביצוע הזדהות והרשמה לאתר.

נהלי הגשת דוח שנתי ובקשת החזרי מס הכנסה לעסקים

לאור העובדה שעדיין יש קושי להגיע פיזית למשרדי השומה ועל מנת לשפר את השירות לציבור המייצגים והנישומים, נאפשר הגשת דוחות לשנת המס 2018 ,בקשות להחזר מס והצהרות הון מרחוק, כמפורט להן:

1 .מייצגים המחוברים לשע"מ
1.1 הגשת דוחות לשנת המס 2019 ואילך –לנוכח פתיחת המערכת להגשת דו"ח שנתי מקוון מלא יחידים וחברות, החל מה- 2020.12.1 תחסם למייצגים המחוברים לשע"מ
האפשרות להגיש דוחות לשנות המס 2019 ואילך באמצעות "מערכת פניות מייצגים".  הגשת דוחות לשנת המס 2018 ובקשות להחזר מס מוארכת בזאת האפשרות להגשת דוחות אלה באמצעות "מערכת פניות מייצגים" וזאת עד להודעה חדשה. 3.1 הגשת הצהרות הון – החל מה- 2020.12.1 תיפתח האפשרות להגשת הצהרות הון באמצעות "מערכת פניות מייצגים" וזאת עד להודעה חדשה.

2 .מייצגים שאינם מחוברים לשע"מ ונישומים בלתי מיוצגים
1.2 הגשת דוחות לשנות המס 2018 ו- 2019 ובקשות להחזר  מוארכת בשלב  זה האפשרות להגשתם באמצעות מערכת מפ"ל. בהמשך לעדכונים קודמים במס הכנסה נערכים בימים אלה לפתיחת המערכת לשידור דו"ח שנתי מקוון מלא לשנת המס 2019 ואילך באתר האינטרנט של רשות המסים ועם פתיחת אפשרות זו, נעדכנכם בהתאם. יודגש, כי עם פתיחת המערכת באינטרנט כאמור, תחסם האפשרות להגשת דוחות לשנות המס 2019 ואילך באמצעות מערכת מפ"ל.

הגשת הצהרות הון לעצמאים ובעלי עסקים

החל מה – 2020.12.1 תיפתח האפשרות להגשת הצהרות הון  באמצעות מערכת מפ"ל וזאת עד להודעה חדשה. 3 .הדגשים לכלל ציבור המייצגים והנישומים הבלתי מיוצגים
מייצגים ונישומים המעוניינים להגיש דוחות שנתיים, בקשות להחזר מס )תיקי 91 )והצהרות הון באמצעות "מערכת פניות מייצגים" ומערכת המפ"ל ,לרבות לעניין הגשת דו"ח עם בקשה לזיכוי בגין ת רומות, החתמת הלקוח על הדו"ח בתקשורת מרחוק באמצעי אלקטרוני, כגון: מייל או תוכנה להחתמת לקוח מרחוק.