דמי אבטלה קורונה עד יוני 2021

דמי אבטלה קורונה עד יוני 2021

לאור המצב הכלכלי השיקה הממשלה תוכנית סיוע חדשה למשק שכוללת תמיכה בעסקים , בעלי שליטה עצמאי ושכירים שיהיו זכאים לקבל דמי אבטלה קורונה עד יוני 2021 כל הפרטים על מימוש הזכאות בכתבה הבאה

דמי אבטלה קורונה עד יוני 2021

דמי אבטלה קורונה עד יוני 2021

עד מתי מקבלים דמי אבטלה חלת 

לאור המשבר הכלכלי והמצב בו מרבית השכירים לא חזרו מהחלת לעבודה החליטה הממשלה על תשלום דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני 2021 או עד ירידת שיעור האבטלה אל מתחת ל-10% מכח העבודה במשק בנוסף לביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה וכמובן קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים בין תקופות אבטלה. הוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר החל מחודש יולי 2020 – בקיצור הממשלה התחילה לחלק כסף לכל מי שיושב בבית. 

שימו לב : קצבאות אבטלה אינן מונעות מכן לבדוק זכאות להחזרי מס הכנסה מענק עבודה מס שלילי והחזרי ממס הכנסה וביטוח לאומי 

מענק קורונה לעצמאים 7500 שח מי זכאי 

לאחר תשלום פעימה ראשונה שנייה ושלישית – השתתפות בהוצאות ומענק לשכירים בעלי שליטה , תשלם הממשלה סיוע נוסף לעסקים ועצמאים שנפגעו עקב המשבר הכלכלי של הקורונה. המענקים ישולמו ישירות ללא צורך להגיש טפסים לפקיד שומה. התשלום יועבר לזכאים על פי זכאותם לפעימה שלישית של מענק השתתפות בהוצאות שעד כה מצה רק 38% מתקציבו וחבל.