מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל חינם בפסח בחסות בנק הפועלים

מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל חינם בפסח בחסות בנק הפועלים

מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל חינם בפסח בחסות בנק הפועלים