טופס תביעה לגמלת סיעוד ביטוח לאומי בל 2600

טופס תביעה לגמלת סיעוד ביטוח לאומי בל 2600

מעמוד זה ניתן להוריד ללא תשלום את טופס טופס תביעה לגמלת סיעוד ביטוח לאומי בל 2600

טופס להורדה טפסים להורדה

גמלת הסיעוד היא אחת הגמלאות החשובות ביותר שמשלם הביטוח הלאומי למבוטחים . אדם סיעודי אינו יכול לבצע פעולות יום יומיות ובטח לא לעבוד ולפרנס את עצמו ומצד שני כמות ההוצאות שיש לחולה סיעודי היא גדולה ועצומה. בין אם מדובר על סיעודי המטופל בבית לבין אדם שנמצא במוסד סיעודי .

למי מיועד טופס תביעה גמלת סיעוד ביטוח לאומי

תביעה לגמלת סיעוד הטופס מיועד למילוי על ידי התובע , בן משפחה או מכר ולא על ידי חברה נותנת שירותי סיעוד

פרטי חובה ומסמכים שחובה לצרף לטופס גמלת סיעוד תביעת סיעוד ביטוח לאומי

תדפיס מידע רפואי ממוחשב  שיש בה תמצית תיק רפואי, אבחנות ותרופות ( חתום על ידי רופא מטפל )רופא המשפחה או סיכום אשפוז שהתקיים ב – 3 חודשים אחרונים.
2 .אישורי הכנסות שלך ושל בן/בת זוג מכל המקורות )למעט קצבאות ביטוח לאומי ואישורי רנטה או כל קצבה לניצולי
שואה ונרדפי הנאצים( לשלושה חודשים רצופים מתוך ארבעה חודשים שקדמו לחודש הגשת תביעה.
אם הגשת תביעה בשנים עשר החודשים האחרונים, אין צורך להמציא מחדש אישורי הכנסות.
3 .אם אתה מתגורר בבית אבות/מוסד/משפחתון, תמלא הנהלת המקום, האישור המופיע בסעיף 9 בטופס התביעה .

טופס תביעה לגמלת סיעוד ביטוח לאומי בל 2600 הורידו למחשב או לטלפון חכם וטאבלט 

[si-contact-form form='1']