טופס דמי לידה מביטוח לאומי

טופס דמי לידה מביטוח לאומי

 

תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת דמי לידה
חובה לצרף לטופס דמי לידה מביטוח לאומי

אם מוגשת תביעה לפני הלידה

על רופא נשים למלא ולאשר את סעיף 4 -.אין להגיש תביעה לפני
שמלאו 31 שבועות של הריון ובתנאי שהפסקת לעבוד לפני הלידה.
אם מוגשת תביעה בעקבות לידה שארעה בבית או בבית חולים בחו"ל – יש לצרף אישור רשמי על
הלידה.
אם חלו שינויים בשכר ב– 3 החודשים שקדמו להפסקת העבודה, מסיבה רפואית או מסיבה שלא צוינה
ע"י המעסיק – יש להמציא אישור מתאים.
אם את בעלת שליטה או קרובת משפחה לבעל שליטה או לבעל מניות בחברה, חובה למלא את
ההצהרה בסעיף 11 בעמוד 4.
אם אין ברשותך תעודת זהות ישראלית, יש לצרף אישור על ניהול חשבון בנק שלך או חשבון משותף,
בו ברצונך לקבל את תשלום הגמלה.

מתי אין צורך בהגשת טופס דמי לידה מביטוח לאומי

 • במקרים הבאים, התביעה נקלטת באופן אוטומטי ואין צורך בהגשת התביעה:
  אם את עובדת שכירה אצל מעסיק שנמצא בהסדר אוטומטי עם המוסד לביטוח הלאומי.
  אם את עובדת עצמאית המשלמת דמי ביטוח כעובדת עצמאית.
  אם קיבלת גמלה לשמירת הריון עד הלידה.
  אם קבלת דמי אבטלה עד חודש לפני הלידה.
  לפי החוק את התביעה יש להגיש תוך שנה מיום הזכאות הראשון.
  ניתן לקבל את המכתבים באינטרנט במקום בדואר. לשם כך, עליך למלא בטופס התביעה את פרטי הדואר האלקטרוני שלך. במקום מכתב בדואר, יישלח אליך אי-מייל עם הפניה לצפייה במכתב באופן בטוח באתר השירות האישי של הביטוח הלאומי.

לחצו והורידו למחשב את טופס תביעת דמי לידה ביטוח לאומי עם הנחיות מפורטות ⇓

טופס דמי לידה ביטוח לאומי