בקשה לפדיון פוליסת ביטוח חיים מגדל טפסים טלפונים

בקשה לפדיון פוליסות ביטוח חיים מגדל

הורדה ישירה למחשב עם הנחיות ברורות כיצד יש למלא בקשה לפדיון פוליסות ביטוח חיים מגדל טופס משיכת כספים ממגדל ביטוח. טופס זה נועד לביצוע משיכות כספים מפוליסות פרטיות ולא מביטוחי מנהלים או מביטוחי עצמאים וקרנות פנסיה.  בסוף עמוד זה ניתן להוריד את הטופס ומוצגים פרטי משלוח הטופס לקבלת כספי הפוליסה ממגדל. כתבה בנושא בקשה לפדיון פוליסת ביטוח חיים מגדל פדיון פוליסות ביטוח חיים מגדל

טופס להדפסה

טופס להדפסה

טופס להורדה בקשה לפדיון פוליסות ביטוח חיים מגדל   

תצֹלום שֹל תעוִדת זהות שֹל המבוטח או שֹל בעֹל הפוֹליסה הנפדית ֹלפי העניין או למי שקבל מחברת הביטוח הוִדעה אחרונה עֹל מצב ביטוח שנתי או רבעוני פוֹליסה מֱקורית בפִדיון או מֹלא בֹלבִד הצהרת סוכן/עובִד חברה בִדבר זיהוי המבוטח המבצע פדיון פוליסה היינו משיכת הכסף מחברת הביטוח מגדל (סעיף ִד' או ה').

הנחיות מיוחדות לתושבי ארצות הברית ואזרחי USA

הצהרה ֹלעניין Green Card FATCA  אם מושכים כסף בישראל על הרשויות יש לדווח על המשיכה לרשות המיסים האמריקאית נא זכרו למלא את טופסי הפטקה בצורה זהירה ושקולה

הורידו למחשב מיידית ללא תשלום וללא צורך בהזדהות טופס בקשה לפדיון פוליסות ביטוח חיים מגדל המאפשר משיכת כספים מפוליסות פרטיות בחברת הביטוח מגדל וחברות הביטוח שהיא מכילה כיון שמשון ביטוח  מעוז ביטוח סלע והמגן

טופס הורדה למחשב

בקשה לפדיון פוליסות ביטוח חיים מגדל

 

 

שיקולים בפדיון פוליסות ביטוח חיים

לפני פדיון פוליסת ביטוח עם חיסכון על המבוטח לבצע את השיקולים הבאים . לבדוק היטב האם כשאי למשוך כסף מפוליסת ביטוח ולוותר על זכויות ותק וביטוחים ככל שיש בפוליסה . 

  1. אם ניתן שלא למשול חיסכון תמיד כדאי להשאיר את הכסף לימים בו נצטרך אותו יותר  
  2. חלק מהפוליסות מכילות הטבות מס הכנסה למשיכה במועד מאוחר כמו מס רווחי הון או פטור מס על משיכה חד פעמית 
  3. כחלק ממשיכת כספים מפוליסה יש לבצע תהליך החזרי מס הכנסה או איתור כסף אבוד שיגלה האם יש לכם כסף רדום  בחברת הביטוח
  4. אם יש בפוליסה ביטוחים כמו ביטוח חיים לכל מקרה פטירה או שחרור מתשלום פרמיה במקרה של אכע חשוב לשמור על כיסויי ביטוח שנרכשו בעבר
  5. תקנות מס הכנסה לקראת שנת 2020 אינן מקילות על משיכת כספים חייבים במס ולכן חשוב להתייעץ אם יועץ מס או עם שירות לקוחות של חברת הביטוח  שחלה כמובן גם במקרה של בקשה לפדיון פוליסת ביטוח חיים מגדל
  6. מגדל חברה לביטוח מנהלת את פוליסות הביטוח אשר שווקו בזמנו באמצעות מעוז חברה לביטוח שמשון חברה לביטוח הזנה חברה לביטוח המגן חברה לביטוח ומוזגו לחברת האם במשך שנות התשעים