טופס 161 להורדה

מודעות גוגל

טופס אתר הטפסים של ישראל ! הגולשים מוזמנים לפנות אלינו בשאלות ותשובות בנושאי התוכן של האתר , איתור כספים אבודים , ליווי בנושא מימוש זכויות רפואיות ואיתור טפסים.

שירות לעורכי דין – חישובי ריבית מורכבים , בדיקת פוליסות ביטוח ושירותי בקרה כלכלית

טופס אתר הטפסים של ישראל ! מאות טפסים בכל תחומי החיים ! מורידים טפסים עם הנחיות ללא תשלום tofes.info

מודעות גוגל
טופס 161 להורדה

בעמוד זה ניתן להוריד למחשב את טופס 161

 

טופס 161 מהווה את סיום יחסי עובד מעביד והוא הודעה לשלטונות המס מהם סכומי הפיצויים , הנקראים גם מענק פרישה , אותם משלם המעביד לעובד ואילו סכומים חייבים במס.

בטופס המעסיק מבצע הודעה על סיום עבודה של העובד אצלו

 

המעביד חייב להפיק לכל עובד טופס 161 ולבצע בעצמו את חישוב הפטור ממס על הפיצויים , את החלק החייב במס ולציין את השכר האחרון ואת תקופת ההעסקה. בעמוד זה ניתן להוריד בקליק את טופס 161 להורדה ישירות מארת הטפסים של ישראל.

 

טופס 161 להדפסה 

 

טופס 161 להורדה הוא הודעה לעובד ולמס הכנסה איזה חלק מהפיצויים פטורים ממס . לכל עובד יש זכאות לקבל פטור של 12,400 (לשנת 2015 מתעדכן בכל שנה ) של פטור מפיצויים עבור כל שנת עבודה כפול מספר השנים. יתר הסכום יהיה חייב במס . הפיצויים משולמים לעובד בצ'ק , על ידי קופה מרכזית לפיצויים או על ידי קופת גמל , קרן פנסיה או פוליסת ביטוח בהן חסך המעסיק לעובד את מענק הפרישה.

טופס 161 טומן בחובו הפתעות וחיובי מס ימיותרים הנובעים מחוסר ידיעה של כללי מס הכנסה , של תקנה 190 , תיקון 3 לפקודת מס הכנסה והכלליים החלים בניתול מלא של פטור מפיצויים. לכן אנ ממליצים לכל עובד שמלא טופס 161 ושלם מס הכנסה על פיצויים חייבם במס לבצע בדיקה של זכאותהלחזרי מס הכנסה בגין פיצויים. הבדיקה אינה כרוכה בתשלום ראשוני ויכולה להיות שווה לך הרבה מאד כסף.

טופס 161 ימולא ע"י מעביד לכל עובד שכיר שפרש מעבודה, גם עקב מוות ,או משולמים לעובד פיצויים, קיצבה או תגמולים בגין פרישתו או אם שולמו עבור העובד סכומים לצבירת זכויות פיצויים, קיצבה או תגמולים בגין עבודת אצל המעסיק.המקור לפקיד שומה העתק מטופס 161 לעובד או למי מטעמו

טופס 161 להורדה טופס-161-הודעת-מעביד-על-פרישת-עובד

מודעות גוגל