טופס 50 מס הכנסה

מודעות גוגל

טופס אתר הטפסים של ישראל ! הגולשים מוזמנים לפנות אלינו בשאלות ותשובות בנושאי התוכן של האתר , איתור כספים אבודים , ליווי בנושא מימוש זכויות רפואיות ואיתור טפסים.

שירות לעורכי דין – חישובי ריבית מורכבים , בדיקת פוליסות ביטוח ושירותי בקרה כלכלית

טופס אתר הטפסים של ישראל ! מאות טפסים בכל תחומי החיים ! מורידים טפסים עם הנחיות ללא תשלום tofes.info

מודעות גוגל
טופס 50 מס הכנסהטופס להורדה טפסים להורדה

מעמוד זה ניתן להוריד טופס 50 מס הכנסה בסוף העמוד 

גוף מפרסם רשות המיסים של ישראל
משתמשים רלוונטיים קבלנים חברות בנייה בישראל

תוכן טופס 50 מס הכנסה הצהרת מנהלי החברה כי:
1 .החברה הינה חברה תושבת ישראל, והגישה לשלטונות המס את כל הדו"חות שהיא חייבת בהגשתם.
2 .במשך שנת המס הנוכחית ושלוש השנים שקדמו לה, החברה היא קבלן בונה ומדווחת על הכנסותיה ממכירת בניינים בהתאם לסעיף 8א לפקודת מס הכנסה
3 .החברה איננה איגוד מקרקעין כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין שבח, מכירה ורכישה( התשכ"ג – 1963.
4 .החברה נמצאת / לא נמצאת בהליכי פירוק או כינוס.
5 .החברה לא ביקשה להיחשב חברה משפחתית בשנת המס.
6 .החברה הינה קבלן רשום אצל רשם הקבלנים במשרד השיכון )יש לצרף רישיון בר תוקף ו/או המצאת רישיון בר תוקף של הקבלן הראשי בפרויקט.
7 .צפי הכנסות לפרוייקט .
8 .עם הגשת הדוח השנתי, יוגש דיווח לפקיד השומה על כל המכירות של המלאי העסקי שקיבלו פטור בשנת המס מכוח סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה התשכ"ג – 1963אליה התייחס הדוח השנתי.
9 .החברה לא תעשה שימוש באישור במכירת הרכוש הקבוע שלה, ובמכירות לצדדים קשורים.
10 .ידוע לי שמתן האישור לפרויקט ותוקפו יפורסמו באתר האינטרנט של רשות המיסים מס הכנסה https://taxes.gov.il/Pages/HomePage.aspx

להורדה של טופס 50 מס הכנסה בקשה לפרויקט לחצו כאן 

מתקן לטיפול בנחירות מתאים לגברים ונשים פתרון לנחירות חזקות

גולשים יקרים , זוהי תיבת קשר לרישום לתר וקבלת דיוור חוזר בנושאי התוכן של האתר .תגובות ושאלות יתקבלו בברכה. האתר מציע שירות מילוי טפסים חכמים והעברתם לגופים שונים תוך בקרה ותיעוד הטפסים והבקשות והחזרי מס . השירותים בתשלום

* indicates required field

מודעות גוגל